Saturday, 23 January 2016

Surah Ibrahim (31~40)

Ibrahim, dari ayat 31~40, 


31. Katakanlah kepada hamba-hamba ku yang beriman, supaya mereka mendirikan sembahayang dan membelanjakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka dengan sembunyi dan terang-terangan sebelum datang satu hari yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada persahabatan.

32. Allah lah yang menjadikan langit-langit dan bumi, dan menurunkan dari langit akan hujan, lalu dengan itu, ia keluarkan buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu, dan ia mudahkan kapal-kapal bagi kamu untuk ia berjalan dilaut dengan perintah nya dan ia mudahkan bagi kamu sungai-sungai.

33. Dan ia mudahkan bagi kamu matahari dan  bulan yang tetap berjalan, dan ia mudahkan bagi kamu malam dan siang.

34. Dan ia beri kepada kamu tiap-tiap apa yang kamu minta, dan jika kamu hitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak boleh jumlahkan dia, tetapi manusia itu zalim, tidak berterima kasih.

35. Dan ingatlah tetakala Ibrahim berkata; “hai Tuhan ku ! jadikan lah negeri ini aman, dan jauh kan lah akan daku dan anak-anak ku daripada menyembah berhala-berhala”.

36. Hai Tuhan ku ! sesungguhnyamereka menyesatkan banyak manusia, lantaran itu, barang siapa ikut kepada ku, maka sesungguhnya ia daripada golongan ku, dan barang siapa derhaka kepada ku, maka sesungguhnya engkau pengampun penyayang”.

37. “Hai Tuhan kami ! sesungguhnya aku tempatkan sebahagian anak cucu ku disatu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, didekat rumah mu yang terhormat. Hai Tuhan kami ! supaya mereka dirikan sembahayang, lantaran itu jadikan lah hati-hati manusia condong kepada mereka, dan kurniakan lah mereka buah-buahan mudah-mudahan mereka berterima kasih”.

38. “Hai Tuhan kami ! sesungguhnya engkau tahu apa yang kami menyembunyikan dan apa yang kami terangkan, dan tidak ada satu pun  yang tersembunyi bagi Allah  dibumi dan tidak dilangit”.

39. “Sekelian puji kepunyaan Allah yang telah beri kepada ku sesudah tua ku ini, Ismail dan Ishak, sesungguhnya Tuhan ku mendengar akan doa”.

40. “Hai Tuhan ku ! jadikan ku orang yang mendirikan sembahayang dan bagitu juga anak cucuku, Hai Tuhan kami ! terimalah doa ku”.


Following Twitter,
[] https://twitter.com/shoppeknajid5/status/691051863551021056


.